7 CIRI-CIRI PENGHUNI SYURGA FIRDAUS

Posted by: Tags:

Manusia akan memperoleh ganjaran setimpal berdasarkan usaha atau amalan dilakukannya baik perkara kecil atau besar yang tergolong dalam perbuatan yang baik dan buruk.

Yang Mahakuasa berfirman yang bermaksud: “Barang siapa mengerjakan kebaikan sebesar zarah pun, nescaya ia akan melihat (balasannya). Dan barang siapa yang mengerjakan kejahatan walau sebesar zarah pun, nescaya ia akan melihat (balasannya).” (Surah al-Zalzalah, ayat 7-8)

Setiap apa yang dilakukan memberi kesan kepada diri insan itu dan mereka yang beriman pastinya berusaha melaksanakan lebih banyak perbuatan baik.

Orang Mukmin yang taat yaitu golongan yang mendapat kemuliaan dan kasih sayang Yang Mahakuasa dan dijanjikan sebagai penghuni Syurga berjulukan Firdaus yang awet di dalamnya. Tujuh ciri dimiliki golongan ini dinyatakan Yang Mahakuasa dalam surah al-Mukminun, ayat 1 sampai 11.

Ciri itu ialah:

1) Khusyuk dalam menunaikan solat

Insan yang Mukmin bisa melaksanakan solat dengan khusyuk sesuai dengan keteguhan dan kemantapan kepercayaan dimilikinya. Pengertian khusyuk mencakupi seseorang itu memahami apa yang dibaca dan dilakukannya dalam solat.

Menurut Imam al-Ghazali, dalam khusyuk itu juga harus ada rasa takut kepada Yang Mahakuasa S.W.T. Sembahyang yang dikerjakan dengan khusyuk yaitu syarat pertama untuk mewarisi syurga Firdaus.
2) Memelihara diri daripada perbuatan yang tiada berguna:

Seseorang yang benar-benar mukmin tidak akan membiarkan masa berlalu dengan tidak melaksanakan perkara berfaedah.

3) Menunaikan zakat:

Seorang Muslim sejati akan rela dengan nrimo menunaikan kewajipan zakatnya tanpa wujud paksaan, lantaran sedar bahawa hartanya sudah memenuhi syarat untuk berzakat. Selain itu, ia sedar bahawa pada harta miliknya itu ada hak orang lain yang harus diberikan, terutama hak fakir miskin. Hartanya yang sebenar hanyalah harta yang tinggal selepas dikeluarkan zakatnya.

4) Memelihara kehormatan:

Orang mukmin berjaya akan menghindarkan diri daripada melaksanakan penyimpangan dalam hal seksual dan tidak mendekati zina. Dia tidak akan berlaku serong dan hanya menyalurkan impian syahwat (persetubuhan) melalui jalan halal dengan pasangan sah.

5) Melaksanakan amanah:

Seseorang mukmin yang diberi kepercayaan akan menunaikannya dengan baik kerana kepercayaan itu yaitu penghormatan paling berharga baginya.

6) Memenuhi janji:

Islam mengajar bahawa setiap kesepakatan mesti ditunaikan kerana kesepakatan itu menyerupai hutang. Lantaran itu ia perlu dibayar. Segala sesuatu yang dijanjikan perlu dipenuhi kerana yang demikian yaitu ciri Mukmin berjaya.

7) Memelihara solat:  

Solat pada pandangan Mukmin sejati paling penting. Jadi, solat mereka cukup terpelihara, sehingga dapat dilaksanakan dengan begitu baik lagi sempurna. Waktu solat dijaga dengan baik mirip solat pada awal waktu. Begitu juga dengan rukun dan pelbagai syarat lainnya yang mana semuanya itu sangat diberi perhatian.

Subscribe

Thanks for read our article for update information please subscriber our newslatter below

No Responses

Comments are closed.