CARA MALAIKAT MEMBERITAHU KITA BILA AJAL HAMPIR TIBA

Posted by: Tags:

Sebahagian para Nabi berkata kepada Malaikat pencabut nyawa, “Tidakkah kau menunjukkan peringatan kepada insan bahawa kau datang sebagai Malaikat pencabut nyawa sehingga mereka akan lebih berhati-hati?”

Malaikat menjawab, “Demi Allah, saya sudah menunjukkan peringatan dan tanda-tanda yang sangat banyak berupa penyakit, uban, penglihatan mulai tidak terang (Terutama dikala sudah tua).

“Semua itu ialah peringatan bahawa sebentar lagi saya akan menjemputnya. Apabila telah datang peringatan tadi, ia tidak segera bertaubat dan tidak mempersiapkan bekalan yang cukup, maka saya akan serukan kepadanya dikala saya cabut nyawanya: “Bukankah saya telah memberimu banyak tanda-tanda bahawa sebentar lagi saya akan datang?

“Ketahuilah, saya ialah peringatan terakhir, setelah ini tidak akan datang peringatan yang lain.” (Hadis riwayat Imam Qurthubi)

Nabi Ibrahim pernah bertanya kepada Malaikat tamat hidup yang mempunyai dua mata diwajahnya dan dua lagi ditengkuknya, “Wahai Malaikat pencabut nyawa, apa yang akan kaun lakukan seandainya ada dua orang yang meninggal di waktu yang sama: yang satu berada di hujung timur dan yang satu berada di hujung barat, serta ditempat lain tersebar penyakit yang mematikan dan dua ekor binatang pun akan mati?”

Malaikat pencabut nyawa berkata, “Aku akan memanggil roh-roh tersebut, dengan izin Yang Mahakuasa SWT, sehingga semuanya berada diantara dua jariku, bumi ini saya bentangkan kemudian saya biarkan menyerupai sebuah baskom (bekas) besar dan dapat mengambil yang mana saja sekehendak hatiku.” (Hadis riwayat Abu Nu’aim)Orang mati mendengar tetapi tidak bisa menjawab

Rasulullah SAW memerintahkan supaya mayat-mayat orang kafir yang terbunuh dikala perang Badar dilemparkan ke dalam sebuah perigi tua.

Kemudian Rasulullah mendatanginya dan bangun dihadapannya. Setelah itu, baginda memanggil nama mereka satu persatu, “Wahai fulan bin fulan, apakah kalian menerima apa yang telah dijanjikan oleh Tuhan kalian untuk kalian benar-benar ada? Ketahuilah bantu-membantu saya menerima apa yang dijanjikan Tuhanku itu benar-benar ada dan terbukti.”

Umar lalu bertanya kepada Rasulullah SAW, “Wahai Rasulullah, mengapa engkau mengajak berbicara orang-orang yang sudah menjadi mayat?”

Rasulullah SAW menjawab, “Demi Tuhan yang mengutusku dengan kebenaran, kau memang tidak mendengar jawapan mereka atas apa yang tadi saya ucapkan. Tapi ketahuilah, mereka mendengarnya tetapi mereka tidak dapat menjawab.” (Hadis riwayat Bukhari dan Muslim)

Subscribe

Thanks for read our article for update information please subscriber our newslatter below

No Responses

Comments are closed.