Hati-Hati! Posisi Duduk Seperti Inilah Yang Sangat Dibenci Oleh Yang Mahakuasa SWT, Kenapa? Ini Alasannya!

Posted by: Tags:
Duduk yang dimurkai sebagaimana yang disifati Nabi dengan menyebabkan tangan kiri sebagai penumpu tubuh.

Dewasa ini, masyarakat kebanyakan sering mengartikan bahwa Islam itu hanya mengurus dilema ibadah kepada Tuhan saja. Faktanya, tidak hanya menyangkut dilema relasi kita dengan Tuhan (habluminallah), namun Islam juga mengurus dilema menyangkut relasi kita dengan sesama insan (habluminannas) dan lingkungan.

Bahkan Islam itu mengatur seluruh aspek kehidupan insan dari yang paling kecil hingga paling besar, dari paling sederhana hingga paling rumit bahkan dari insan berdiri tidur hingga tidur lagi.

Islam menjadi satu-satunya agama sekaligus sistem yang layak dijadikan pedoman hidup. Kelengkapan cakupan aspek kehidupan Islam desebutkan secara rinci dalam Al Qur’an. Termasuk mengatur perkara duduk.

Di antara bentuk duduk yang terlarang yakni sebagaimana terlihat pada gambar diatas, yaitu duduk dengan meletakkan tangan kiri di belakang dan dijadikan sandaran atau tumpuan.


Melalui Rasulullah SAW, Tuhan mengabarkan Dia begitu murka dengan hamba-hamba-Nya yang duduk menyerupai ini. Sebagai muslim, sudah selayaknya kita menjauhi apa yang diperintahkan Rasul, termasuk menghindari duduk menyerupai ini.

Duduk yang di murkai

Bukankah ini sering kita lakukan? Terutama dikala duduk di lantai dikala menghadiri jamuan, dikala bersantai bersama keluarga atau dikala berada di dalam masjid.

Al Syarid bin Al Suwaid berkata: Rasulullah SAW melintasi sedang saya duduk begini; saya letakkan tangan kiri ke belakang badanku dan bertongkat dengan tapak tanganku. Lalu Rasulullah berkata kepadaku: “Adakah engkau duduk dengan duduknya mereka yang dimurkai?!”- Diriwayatkan oleh Ahmad, dan Abu Daud. Disahihkan oleh Al-Albani. 

Dalam riwayat Abu Daud yang lain pula disebutkan: “Janganlah kau duduk menyerupai ini kerana ia yakni cara duduk orang-orang yang diazab.” Hadis itu dihasankan oleh al-Albani.

Juteru itu, sesiapa yang mahu duduk menyandar, maka bersandarlah pada tangan kanan, bukan kiri. Ataupun beliau bersandar pada kedua-dua tangannya.

Syeikh Ibnu Uthaimin berkata: Cara duduk ini yakni disifatkan oleh Nabi SAW sebagai cara duduk orang-orang yang dimurkai. Adapun meletakkan kedua-dua tangan di belakang tubuh dan menyandar pada salah satu daripadanya yakni tidak mengapa. Ataupun beliau meletakkan tangan kanannya juga tidak mengapa. 

Apa yang disifatkan oleh Rasulullah sebagai cara duduk orang-orang yang dimurkai ialah menyebabkan tangan kiri di belakang badan, dan menyebabkan tapak tangannya di tanah dan bersandar padanya. Inilah apa yang disifatkan oleh Nabi SAW sebagai cara duduk orang-orang yang dimurkai.

Beliau turut berkata: Hadis itu maknanya terperinci iaitu seseorang tidak boleh menyandar pada tangan kiri yang berada di belakang pada tanah (lantai).

Syeikh ditanya: Sekiranya seseorang duduk menyerupai ini dengan tujuan berehat sahaja, bukan tujuan mengikut orang Yahudi, adakah beliau juga berdosa? Beliau menjawab: Sekiranya beliau mahukan untuk berehat, maka jadikanlah sisi kanan, lalu hilanglah tegahan.

Syaikh ‘Abdul Al ‘Abbad mengatakan bahwa duduk menyerupai ini hukumnya haram, meski sebagian ulama lain mengatakan makruh.

“Makruh dapat dimaknakan juga haram. Dan kadang makruh juga berarti makruh tanzih (tidak hingga haram). Akan tetapi dalam hadits disifati duduk semacam ini yakni duduk orang yang dimurkai, maka ini sudah terperinci memperlihatkan haramnya.” (Syarh Sunan Abi Daud, 28: 49)

Sementara itu Syaikh Muhammad bin Sholih Al ‘Utsaimin mengatakan, duduk yang dimurkai sebagaimana yang disifati Nabi dengan menyebabkan tangan kiri sebagai penumpu tubuh. Namun bila meletakkan kedua tangan sebagai tumpuan, atau asisten saja menjadi tumpuan, maka hal itu tidak mengapa.


Lantas bila ada yang bertanya, dimana logikanya? Sebagian mungkin mengatakan, ini tidak masuk budi dan tidak berdasarkan ilmu pengetahuan. Tuhan dan Rasulullah SAW sudah memerintahkan, maka ini sudah cukup bagi seorang muslim.

Adapun para ulama mengatakan bila duduk menyerupai ini merupakan duduknya orang-orang yang sombong.

Masihkan kita mahukan bukti lain? Jika ini perintah Tuhan dan Rasulnya, maka kita tidak perlu bukti lain. Ini yakni perintah dan bila tidak ditaati merupakan tanda kesombongan seorang muslim.

Begitulah fatwa Islam, setiap sendi kehidupan bernafas dengan aturan yang sudah ditetapkan. Peraturan yang dibuat, bukan bermaksud memberatkan, namun pasti ada alasannya yakni nyata baik dari segi sosial dan kesihatan.

Subscribe

Thanks for read our article for update information please subscriber our newslatter below

No Responses

Comments are closed.