Orang-Orang Ini Rajin Solat Tapi Mendapat MURKA ALLAH, Mengapa ?

Posted by: Tags:Rasulullah saw bersabda: “Islam dibangun di atas lima hal; bersaksi bahwa tidak ada sesembahan yang berhak disembah dengan benar kecuali Tuhan dan Nabi Muhammad yaitu utusan Allâh, menegakkan shalat….” (HR Bukhâri dan Muslim).

Seorang Muslim tentu sudah paham betul bahwa sholat merupakan tiang dari dien ini. Oleh alasannya yaitu itu, dikala muadzin mengumandangkan adzan, kaum muslimin berbondong-bondong mendatangi rumah-rumah Tuhan Ta’ala, mengambil air wudhu, kemudian berbaris rapi di belakang imam shalat mereka. Mulailah kaum muslimin karam dalam dialog dengan Tuhan Ta’ala dan begitu khusyu’ menikmati shalat hingga imam mengucapkan salam. Dan setelah usai, masing-masing kembali pada aktifitasnya.

Imam Hasan al-Bashri rahimahullâh pernah mengatakan: “Wahai, anak manusia. Shalat yaitu perkara yang dapat menghalangimu dari maksiat dan kemungkaran. Jika shalat tidak menghalangimu dari kemaksiatan dan kemungkaran, maka hakikatnya engkau belum shalat”.

Dalam kesempatan lain, Rasulullah saw juga bersabda: “Barang siapa yang memelihara sholat, maka sholat itu sebagai cahaya baginya, petunjuk dan jalan selamat dan barangsiapa yang tidak memelihara sholat, maka sebenarnya sholat itu tidak menjadi cahaya, dan tidak juga menjadi petunjuk dan jalan selamat baginya.” (Tabyinul Mahaarim).

Kemudian Rasulullah saw juga bersabda bahwa: “10 orang sholatnya tidak diterima oleh Tuhan swt, di antaranya:

1. Lelaki yang sholat sendirian tanpa membaca sesuatu.
2. Lelaki yang mengerjakan sholat tetapi tidak mengeluarkan zakat.
3. Lelaki yang menjadi imam, padahal orang yang menjadi makmum membencinya
4. Lelaki yang melarikan diri.
5. Lelaki yang minum arak tanpa mau meninggalkannya (taubat).
6. Perempuan yang suaminya marah kepadanya.
7. Perempuan yang mengerjakan sholat tanpa memakai tudung.
8. Imam atau pemimpin yang sombong dan zalim menganiaya.
9. Orang-orang yang suka makan riba’.
10. Orang yang sholatnya tidak dapat menahannya dari melaksanakan perbuatan yang keji dan munkar.”

Sabda Rasulullah SAW, “Barang siapa yang sholatnya itu tidak dapat menahannya dari melaksanakan perbuatan keji dan mungkar, maka sebenarnya sholatnya itu hanya menambahkan kemurkaan Tuhan swt dan jauh dari Allah.”

Imam Hassan r. a berkata : “Kalau sholat kau itu tidak dapat menahan kau dari melaksanakan perbuatan mungkar dan keji, maka sebenarnya kau dianggap orang yang tidak mengerjakan sholat. Dan pada hari simpulan zaman nanti sholatmu itu akan dilemparkan semula ke arah mukamu ibarat satu bungkusan kain tebal yang buruk.”

Subhanallah.. Semoga kita semua terhindar dari segala amal ibadah dan perbuatan yang tidak diridhai oleh Tuhan SWT.. Amiin Amiin Ya Rabbal alamiin.


Subscribe

Thanks for read our article for update information please subscriber our newslatter below

No Responses

Comments are closed.